ALV (maandag 30 maart 2020 20:00 uur) UITGESTELD !

04 maart 2020


Beste tennisleden,

hierbij in het kort de kernboodschap die centraal staat bij de volgende ledenvergadering.

Kernboodschap ALV 30 maart UITGESTELD

Op weg naar een mooie toekomst voor HTC de Ypelaer

Sinds voorjaar 2019 is een werkgroep bestaande uit leden en het bestuur aan de slag gegaan met belangrijke vraagstukken voor de toekomst van onze mooie vereniging. Dat is keihard nodig, zeker als we constateren dat het ledenaantal van ruim 850 inmiddels naar 675 is gezakt. De toekomst van de vereniging staat op het spel.

Op de ALV van 2020 presenteren we daarom een aanvalsplan dat moet zorgen voor behoud van bestaande leden en de groei van nieuwe leden, met bijzondere aandacht voor de jeugd. Maar bovenal moet het aanvalsplan bijdragen aan het revitaliseren van de vereniging. En dat kan niet zonder jullie betrokkenheid. Daarom zijn we ook blij dat de in november verstuurde enquête door 50% van de leden is ingevuld. Het toont de grote mate van jullie betrokkenheid en maakt de opbrengst representatief.

De belangrijkste uitkomsten geven een bevestiging voor de noodzaak nu in actie te komen. Dat beeld leeft ook bij jullie, er moet iets gebeuren om de ledendaling te stoppen, te investeren in nieuwe (jeugd)leden, het activiteitenaanbod te verruimen/vernieuwen, te investeren in Padel, terughoudend te zijn met het verhogen van de contributie, aandacht voor sponsoring en verbeterde communicatie. Dit zijn onderdelen die zeker terugkomen in het aanvalsplan.

Onderdeel van het aanvalsplan vormt tevens de aanstelling van Miel van Berkel als onze clubman. Hij is nauw betrokken bij acties tot ledenwerving, vormt het gezicht voor nieuwe en bestaande leden die willen trainen, wegwijs moet worden gemaakt in de vereniging en als clubman is hij betrokken/geïnformeerd bij de activiteiten die worden georganiseerd vanuit de commissies. De vereniging stelt hiervoor taakuren beschikbaar naast zijn werkzaamheden als trainer.

Voor een rooskleurige financiële toekomst van de vereniging is het eveneens noodzakelijk te investeren. Dat kan echter alleen als dat op verantwoorde wijze gebeurt. De kosten gaan weliswaar voor de baten uit, maar voorzichtig financieel beleid blijft het uitgangspunt. Ook voor de toekomst.

Uit de enquête is eveneens gebleken dat we een vrijwilligersvereniging willen zijn en blijven. Om dat te realiseren moet er naar de toekomst wel wat gebeuren. We merken immers dat het steeds lastiger wordt posities te vervullen, dat vraagt creativiteit en het aanbieden van meer in tijdsinvestering afgebakende taken/activiteiten. Ook moet eenvoudig inzicht worden gegeven in waar we als vereniging behoefte aan hebben. Als dat uiteindelijk niet lukt, kwaliteit niet kan worden geleverd, dan betekent het soms ook het inhuren van toegeruste externen om deze taken of activiteiten te vervullen. Hetgeen druk legt op de financiën en daarmee op de huidig lage contributie.

Bijlages: bijbehorende flyer en grafieken rond ledenontwikkeling en financiën

 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 505 1902

Address

Roodloop 2
5081 XZ Hilvarenbeek