activiteiten

Wij organiseren door het jaar heen diverse activiteiten waaronder:

Interne competitie op vrijdagavond (18:30 - 20:30)

Externe competitie op zondag

Ouder-kind competitie 

Ouder-kind tennisavond

Schooltennis

Uitstapjes (bv. Libéma Open in Rosmalen)

Najaar/winteractiviteit

Tenniskamp

BBQ 

Uitwisseling met jeugdleden van omliggende dorpen