bestuur

Voorzitter            Jochem Meulesteen         

Penningmeester  Jack de Vreese               

Tenniszaken        Joost v/d Meijdenberg    

Bestuurslid          Thomas van Gasteren

Van de bestuurstafel:  

De notulen van de ALV op 6 juli 2020

 

        

Notulen ALV 06-07-2020 Nieuwsbrief maart 2023 (4).pdf