lidmaatschap

 

De hoogte van de contributie in 2024 is vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Een contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor leden die later in een jaar instromen, zal de contributie berekend worden aan de hand van de resterende kwartalen dat men lid is. Contributie wordt betaald via een automatische incasso (indien u hier nog geen gebruik van maakt kunt u het machtigingsformulier invullen wat u bij de contributienota vindt). De contributie wordt in vier termijnen automatisch overgemaakt.

Contributietarieven 2024

  • Aspirant leden (tot 12 jaar)  €   56,00
  • Junior leden (tot 23 jaar)      €   80,00
  • Senior leden (vanaf 23 jaar) € 148,00 
  • Rustende leden                    €   16,00

Vanaf het vierde lid van één gezin geldt een korting van  €10,00 voor de jongste leden. De inschrijfkosten (€16,00) voor een nieuw lid zijn eenmalig

Het emailadres van de ledenadministratie van HTC de Ypelaer:

  [email protected]

Hier kun je terecht voor al je vragen over het lidmaatschap, maar ook voor wijziging (adres, telefoon ed.) en om je lidmaatschap eventueel te beeindigen. 

Wil je lid worden bij HTC de Ypelaer, vul dan het INSCHRIJFFORMULIER in.