bardiensten afkopen

 

BARDIENSTEN AFKOPEN KAN NIET MEER, GESLOTEN SINDS 15 DEC 2022

Formulier om bardiensten af te kopen.

Dit dient VOOR het nieuwe verenigingsjaar te zijn ingestuurd, dus half december. Daarna is het NIET meer mogelijk af te kopen.

Ben je toch verhinderd, probeer te ruilen of raadpleeg de lijst met invallers.

AFKOOPFORMULIER

 

Machtigingsformulier AFKOPEN Bardiensten 2023 HTC De Ypelaer.docx